ДЭЛХИЙН ХҮНСНИЙ СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЛЭЭ

2023-03-22
ДЭЛХИЙН ХҮНСНИЙ СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЛЭЭ
Үндэсний үйлдвэрлэгч Сити Альяанс ХХК 2023 оны 2 дугаар сарын 9-ны өдөр ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо болон HACCP стандартыг тус тус амжилттай нэвтрүүлсэнийг мэдэгдэхэд таатай байна.
- Бид цаашид илүү хичээж үндэсний тодотголтой инновацлаг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, хүнсний аюулгүй байдлыг чандлан сахих болно🍀

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусад мэдээлэл